מתפריט זה תוכל ליצור / לערוך / למחוק / להתחבר כמשתמש

צור משתמש

ליצירת משתמש חדש לחץ על כפתור "הוסף משתמש".

צור משתמש

ערוך משתמש

פשוט תלחץ על סמל העריכה בשורה של המשתמש.

ערוך משתמש

עריכה תציג לך את אותו עמוד כמו בעת היצירה

מחק משתמש

פשוט לחץ על סמל פח האשפה בשורת המשתמש.

מחק משתמש

התחבר כמשתמש אחר

מנהל מערכת או קבוצה עם הרשאת גישה להגדרות מתקדמות יכולים להיכנס לחשבון של כל משתמש אחר. כדי לעשות זאת, לחץ על הסמל "התחבר כ…".

התחבר כמשתמש אחר

Se connecter en tant qu’un autre utilisateur