מתוך התפריט PBXשם תוכלו למצוא את כל היסטורית שיחות וההקלטותיומן שיחות והקלטות.

המידע מכיל את מקור השיחה, היעד, משך הזמן ופרטים שימושיים נוספים על השיחה.

סנן את הבחירה שלך ללמציאת השיחה

השתמש במסננים השונים כדי להיעזר במציאת השיחה המבוקשת

Journal d’appels et enregistrements

הקלטות שיחות

כלהשיחות שלכם מוקלטות ונשמרותבדומיין ממשק Kavkom שלכם שבוא תוגלו להאזין או להוריד אותם על המחשב שלכםונשמרים בתקופה של שישה חודשים קלנדרים.

אתם יכולים גםלשמור את כל שיחותכם וההקלטות בצורה אוטומטיתיש כמובן לשמור את ההקלטות בCloud חיצוני כמו Drive or DropBoxבלי הגבלת זמן.

בשביל לעשות זאת תוכלו לראות זאת בכתבה שלנוStockage Cloud Dropbox

הורדת היסטוריית שיחות

אפשרות לייצא את כל השיחות או חלק מהם באמצעות בחירה משונהExporter au format CSV et לייצא ל-PDF.

הורדת היסטוריית שיחות