Intégration & API

API ואינטגרציות

רוצה ליצור אותו? בדקו מראש שהנושא לא כבר כוסה בתוצאות למטה, ולאחר מכן ודא שהוא קביל באנציקלופדיה.
כדי ליצור “שילוב API”, עקוב אחר המדריך!

HubSpot

השתמש בשילוב HubSpot

בצע שיחות כדי לבצע שיחות, יש לך מספר אפשרויות: פורמטים של מספרים נתמכים על ידי HubSpot כאשר אתה מוסיף מספר למאפיין של מספר טלפון HubSpot,

יצירת דוחות ב- HubSpot

כאשר אתה משתמש באינטגרציה של Kavkom עם HubSpot, כל שיחת Kavkom תוקלט ב- HubSpot, בהתאם להגדרות האינטגרציה שלך, כפעילות מעורבות או שיחה. עם כלי הדיווח

הסר את ההתקנה של שילוב HubSpot

אם ברצונך להסיר לחלוטין את שילוב ה- HubSpot שלך, היכנס לאפליקציה המקוונת של Kavkom עם חשבון בעל זכויות הגישה הדרושות. הסר אינטגרציה ב- Kavkom עבור

Integrations Kavkom & CRM

Extensions Kavkom

API Kavkom