בהגדרות המשתמש, יצרנו משתמשים וכך הגדרנו את שם המשתמש והמייל שלהם. לכן יש אפשרות להתחבר למשתמש בשתי דרכים אפשריות:

שיטות חיבור

כניסה עם דומיין:

כניסה באמצעות אימייל