חיובים

מצא את תוכניות הטלפון שלך מהתפריט המוצרים שלי > מרכזיה > החבילות שלי:
בדף "החבילות שלי", מצא את כל המידע הבא:

1 – סה"כ שלוחות לתוכנית
2 – הוסף או שנה את התוכניות שלך
3 – בקש ביטול של כל תוכניות הטלפון שלך
4 – פרטי השלוחות שלך
5 – מספר פנימי שהוקצה ל השורה
6 – חבילה המשויכת לקו
7 – דומיין המשויך לקו
8 – סיסמת קו (נדרשת להתקנת הקו בתמיכה ב-VoIP), מציגה את הסיסמה ברחף.

שנה את התוכניות שלך

לחץ על "הוסף / שנה תוכניות"
בדוגמה זו, אני מוחק שלוחה עם תוכנית העולמית ואני מוסיף תוכנית ישראל נייח ונייד. ללא הגבלה

1 – בחלק זה יש לכם אפשרות לשנות חבילה עבור חבילה אחרת או למחוק חבילה.
2 – לחץ בתפריט הנפתח הזה כדי להציג את החבילות האחרות כדי לשנות את החבילה הזו במידת הצורך.
3 – סמן את ריבוע כדי למחוק את החבילה המשויכת לשורה זו. לפיכך, לא תחויב בחודש הבא בתוכנית זו.
3 bis – על ידי בדיקת המחיקה, העמודה "תצורה חדשה" מתעדכנת אוטומטית ועוברת מ-1 ל-0.
4 – סעיף זה מאפשר לך להוסיף חבילות/שלוחות נוספות.
5 – עמודה זו מציגה את התצוגה של החבילות הנוכחיות
6 – הוספת חבילה נוספת, מציגה את מספרה ומחירה (מחיר בסיס ולא יחסי)

לבסוף לחץ על המשך המשך כדי לעבור לשלב הבא.

סיכום לפני אישור

1- סעיף זה מציג את השינויים שהוגדרו מהעמוד הקודם 2-מציג את השינוי: שנה מ-3 ל-4 תוכניות ישראל נייח ונייד ללא הגבלה (חץ ירוק מציין עלייה) 3-מציג את השינוי: שנה מ-1 ל-0 תוכנית עולמית נייח ונייד ללא הגבלה (חץ אדום מציין ירידה) 4- מידע על סכומים ואמצעי תשלום 5- תצוגה ללא מס ועם מס של הסכום לתשלום 6- בניגוד למחיר השורה של ש"ח 49.90, הסכום מחולק באופן אוטומטי לפי יום ההזמנה עד ליום האחרון של החודש. במקרה זה כאן, הסכום היחסי הוא ש"ח24.95 במקום ש"ח49.90.

תצוגת חשבוניות

בדוגמא זו של חשבונית תוכלו למצוא את כל האינפורמציות הבאות:

1 -כתובת חברת Kavkom
2 – תאריך חיוב ותאריך פירעון החשבונית
3 – פרטי חיוב וכתובת שליחת החשבונית
4 -תיאור המנויי/המוצר ומחירו המלא/היחסי
5 – מידע על פרטי העסקה