תפריט השלוחות שלי

מצא את תפריט השלוחות שלי, מתפריט המרכזיה

תפריט השלוחות שלי

ערוך שלוחה

בלחיצה על סמל העיפרון, תוכל לערוך את השורה

ערוך שלוחה

<strong>שים לב</strong> על ידי שינוי הסיסמה, הקו שלך לא יהיה זמין יותר במכשירים שלך למעט WebPhone, הם יצטרכו להתעדכן!