גש לתפריט הרשימה השחורה מהאפליקציות.

מתפריט זה ניתן להזין את כל המספרים לחסימה. כדי לעשות זאת, לחץ על הוסף מספר לחסימה.

צור רשימה שחורה של המספר הווירטואלי

לבסוף, לחץ על צור כדי לשמור.