חלק זה מחולק לשני חלקים:

מידע פוטנציאלי מתאים

1. טיעון

אם הגדרתם תסריט על מספר, הוא יוצג מעל למידע הפוטנציאלי. יש לך גם אפשרות להחזיר אותו לאחור.

agent_panel_script

2. מידע על ליד

כאן מוצגים כל השדות של המודול שבו נמצא הליד. במהלך השיחה תוכל לערוך את כל השדות הרצויים למעט מספר הטלפון. ניתן לשנות זאת מהקובץ שלו כאשר אינך בקשר ישיר יותר.


עמוד השיחה שלי סקירה כללית בתחנת העבודה

  1. פתח את פאנל סוכן פעילות שיחות
  2. שימוש בaction-button-widgets
  3. כעת הגדירו מידע על הליד
  4. ניהול סרגל הצד של הCRM